Vakumirke

  • stroj zapakiranje bez komore za reljefne vreće ili spremnike

  • vakuum kontrolira senzor

  • automatske ili samo vakuumske funkcije

  • samopodmazan acrpka: nema potrebe za održavanjem

  • 3 razine zavarivanja: omogućuje brtvljenje vakuumskih vrećica za kuhanje sous-vide podešavanjem vremena zavarivanja.

  • kapacitet pumpe: 13L/ min, 21 L/ min

  • dužina reza: 330 mm, 430 mm

Naši Partneri